Aktualności

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego.

autor: Aneta Sołtysik - adwokat

Upadłość konsumencka

autor: Marta Wadas - aplikant radcowski

Odszkodowanie w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny

Roszczenia banku po unieważnieniu umowy kredytu frankowego

autor: Dawid Jakubiec

Podział majątku w wyroku orzekającym rozwód

autor: Anna Marek - radca prawny

Podział majątku wspólnego małżonków

autor: Aneta Sołtysik - adwokat

Wyrok TSUE a kredyty frankowe

autor: Dawid Jakubiec

Zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny

Kredyty frankowe i aktualne uprawnienia kredytobiorców

autor: Leszek Krupa - radca prawny

Stalking – uporczywe nękanie

autor: Aneta Sołtysik - adwokat

Żądanie obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste

autor: Anna Marek - radca prawny

Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a spłata zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowej

autor: Dawid Jakubiec

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny 

Kredyty walutowe - przegląd aktualnego stanu prawnego

autor: Piotr Bożek

Upadłość konsumencka

autor: Aneta Sołtysik - adwokat

Zmiana nazwiska po rozwodzie

autor: Anna Marek - radca prawny

Odpowiedzialość zarządcy drogi publicznej

autor: Dawid Jakubiec

Koniec użytkowania wieczystego

autor: Mateusz Głowiak

Orzecznictwo w sprawach lustracyjnych

autor: Piotr Bożek

Przedawnienie roszczeń według nowych przepisów

autor: Nina Pierog - prawnik

Odszkodowanie dla pracownika za nieuzasadnione lub naruszające przepisy prawa rozwiązanie umowy o pracę

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny

Polisolokaty - ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

autor: Leszek Krupa - radca prawny

Poszukiwanie dokumentacji pracowniczej i placowej zlikwidowanych zakładów pracy

autor: Anna Marek - radca prawny

Stosunki alimentacyjne między byłymi małżonkami

autor: Aneta Sołtysik - adwokat

Kredyt frankowy – pomoc „frankowiczom”

autor: Piotr Bożek – radca prawny

Ulga meldunkowa

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny

Sposoby zniesienia współwłasności

autor: Leszek Krupa - radca prawny

Adwokat i radca prawny

autor: Aneta Sołtysik - adwokat
 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

autor: Jakub Baron - aplikant radcowski

Nieodpłatne porady prawne

autor: Milena Wala - prawnik

Skala i przyczyny fałszerstw dokumentacji organów bezpieczeństwa Państwa oraz wpływ tych działań na sądowe postępowania lustracyjne

autor: Piotr Bożek - radca prawny

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego

autor: Agnieszka Kupilas-Sayed - radca prawny

Sprawy o rozwód

autor: Leszek Krupa - radca prawny

Aktualne sposoby doręczania pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami

autor: Anna Marek - radca prawny

Forma dokumentowa czynności prawnych

autor: Milena Wala - prawnik

Przedłużenie terminu zwrotu bezpośredniego podatku VAT

autor: Jakub Baron - aplikant radcowski

Terminy zwrotu podatku VAT

autor: Jakub Baron - aplikant radcowski"Codex" Radcowie Prawni Kupilas, Krupa spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000419892
e-mail: 
biuro@kancelaria-codex.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 7:00 do 17:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: leszek.krupa@kancelaria-codex.pl
agnieszka.kupilas@kancelaria-codex.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij