Informacje ogólne

Kancelaria funkcjonuje od 1998 roku i swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego oraz miasta Bielska-Białej.

Do roku 2012 Kancelaria prowadzona była wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, której właścicielem był radca prawny Piotr Bożek, a od maja 2012 roku jest prowadzona także w formie spółki komandytowej, działającej pod firmą: "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa. Począwszy od października 2011 roku, siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w Bielsku-Białej, przy ulicy Karpackiej 24/B16. Kancelaria posiada także swój oddział w Szczyrku, przy ulicy Salmopolskiej 5.

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą, bez względu na formę jej prowadzenia. Klientami Kancelarii są podmioty prawa polskiego i międzynarodowego.


W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię, znajdują się kompleksowe porady prawne dotyczące wszystkich sfer działalności obsługiwanego podmiotu, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, wykonywania analiz i audytów prawnych, wydawanie opinii prawnych, tworzenie dokumentów statutowych i organizacyjnych przedsiębiorstw, pomoc w negocjacjach handlowych, reprezentacja przed wszystkimi sądami i organami.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc profesjonalnego prawnik w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach, w całym zakresie prawa polskiego i europejskiego.

Kancelaria prowadzi w szczególności szereg postępowań w szczególności o:

-        zapłatę,

-        odszkodowanie,

-        ustalenie,

-        rozwód,

-        alimenty,

-        zasiedzenie,

-        zniesienie współwłasności,

-        podział majątku,

-        nabycie spadku.

Ponadto, Kancelaria posiada duże doświadczenie w obsłudze osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek osobowych i kapitałowych, wśród których wymienić należy spółki prowadzące działalność ubezpieczeniową, zarówno w zakresie ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych.

Kancelaria prowadzi także szkolenia z wybranych zakresów zakresu prawa dla pracowników obsługiwanego klienta oraz dla osób trzecich.

Szczegółowy oferta Kancelarii znajduje się w zakładce „Zakres usług”.

Kancelaria na stałe współpracuje z innymi podmiotami, takimi jak kancelaria adwokacka (adwokat reprezentuje klientów w postępowaniach karnych), kancelaria tłumacza przysięgłego czy kancelaria notarialna. Siedzibą wszystkich tych podmiotów jest miasto Bielsko-Biała.

"Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/B16, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00, fax: 33 496 33 01
tel. kom: +48 720 030 340
© Copyright 2014 by "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa
  Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi
System: AstarCMS