O Kancelarii

Kancelaria funkcjonuje od 1998 roku i swoją działalnością obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego oraz miasta Bielska-Białej. Do roku 2012 Kancelaria prowadzona była wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, której właścicielem był radca prawny Piotr Bożek, a od maja 2012 roku jest prowadzona także w formie spółki komandytowej, działającej pod firmą: "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa. Począwszy od października 2011 roku, siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w Bielsku-Białej, przy ulicy Karpackiej 24/B16. Kancelaria posiada także swój oddział w Szczyrku, przy ulicy Salmopolskiej 5.

Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę jej prowadzenia. Klientami Kancelarii są podmioty prawa polskiego i międzynarodowego.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc profesjonalnego prawnika w postępowaniach polubowych, sądowych, administracyjnych i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach, w całym zakresie prawa polskiego i europejskiego.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Sprawy cywilne

 • pozwy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze (w tym ubezpieczeniowe, komunikacyjne, błędy medyczne),
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (służebności, zniesienia współwłasności, podziału majątków, zasiedzenia, spory o posiadanie, sprawy eksmisyjne),
 • sprawy z zakresie prawa spadkowego (testamenty, nabycia i odrzucanie spadków, działy spadków, niegodność dziedziczenia),
 • dochodzenie nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, świadczeń wykupu (tzw. polisolokaty),
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów, kontraktów i porozumień,
 • analiza i audyty prawne umów.

Sprawy karne

 • zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

e-commerce

 • audyty stron internetowych i sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów www,
 • przygotowywania polityk prywatności, polityk „cookies”,
 • przygotowanie polityki zarządzenia systemami informatycznymi,
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, loterii, etc.
 • pomoc w obsłudze reklamacji,
 • pomoc w postępowania przed UOKiK oraz w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych w Internecie (tzw. obraźliwe wpisy).

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentacja sądowa w sporach pracowniczych,
 • reprezentacja w zakresie kontroli zatrudnienia.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • doradztwo dotyczące upadłości przedsiębiorców,
 • doradztwo dotyczące upadłości konsumentów,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • obsługa procesów sądowych prowadzonych przez syndyków.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 • negocjacje
 • mediacje,
 • postępowania arbitrażowe (zastępstwo prawne),
 • korespondencja przedprocesowa,
 • przygotowywanie ugód i porozumień.

Cudzoziemcy

 • występowanie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • występowanie o zezwolenie na pracę,
 • pomoc w procedurze wizowej,
 • pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Sprawy rodzinne

 • postępowania o rozwód/separację/unieważnienia małżeństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu kontaktu z dziećmi oraz z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z pochodzeniem dzieci (ojcostwo, macierzyństwo),
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenia uboczne z tego tytułu,
 • sprawy dotyczące rozliczeń pomiędzy konkubentami.

Przedsiębiorcy i spółki handlowe

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • zakładanie spółek,
 • zgłaszanie spółek do KRS, zgłaszanie zmian do KRS,
 • obsługa spółek w pełnym zakresie ich działalności,
 • obsługa organów statutowych spółek,
 • obsługa posiedzeń organów spółek,
 • audyty prawne,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Podatki

 • pomoc przy wyborze strategii podatkowych (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych oraz przy wyborze formy wnoszenia kapitału i finansowania działalności spółek (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w czasie kontroli i postępowań podatkowych,
 • ceny transferowe (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi.

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych,
 • zgłoszenia do rejestrów,
 • reprezentacja przy postępowaniach przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej.

Sprawy sądowe

 • reprezentacja na etapie przedsądowym,
 • doradztwo w kwestii przyjętej taktyki i strategii procesowej,
 • doradztwo w kwestii zgromadzenia dokumentacji, dowodów,
 • windykacja przedsądowa należności,
 • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi i polubownymi,
 • zastępstwa w sprawach przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

Lustracja

 • analiza dokumentacji zgromadzonych w teczkach osobowych,
 • reprezentacja w czasie postępowania prowadzonego przez IPN,
 • reprezentacja sądowa w sprawach badania zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.

Zespół

Zespół Kancelarii to połączenie wiedzy, doświadczenia, energii i nowoczesności. Dynamiczny zespół jest gotowy sprostać wszelkim trudnościom, aby skutecznie i profesjonalnie świadczyć usługi ze szczególnym uwzględnieniem interesu klienta, w zgodzie z zasadami zawodowymi etyki radcy prawnego. Pracownicy Kancelarii wykazują szerokie zainteresowania wieloma dziedzinami prawa, podejmując na rzecz klientów działania, które mają na celu zapewnić satysfakcję klienta i skuteczność w wykonywaniu powierzonych zleceń. Kancelaria, oferując klientowi wsparcie w szerokim spektrum działania, współpracuje także z osobami innych specjalizacji, w szczególności notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, tłumaczami.

Siedziba

Od października 2011 roku, nowa siedziba Kancelarii mieści się obecnie w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24 (lokal B16).

Dla klientów Kancelarii oferujemy możliwość wynajęcia sali konferencyjnej na preferencyjnych warunkach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

"Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000419892
e-mail: p.bozek@prawo.bielsko.pl

godziny otwarcia: pn. - pt. od 7:00 do 17:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: leszek.krupa@kancelaria-codex.pl
agnieszka.kupilas@kancelaria-codex.pl
Formularz kontaktowy

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij